Algemeen

 • Annejet Rümke “Verkenningen in de psychiatrie” een holistische benadering Uitgever Christofoor, Zeist 2004 ISBN 90 6038 4911
 • M. Avelingh, (1995) Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie, Zeist: Uitgeverij Christofoor
 • Erik Beemster, ‘Psychiatrie’ disbalans in de samenhang van de wezensdelen
 • G. Bie, van der, (2001) Embryology; Driebergen: Louis Bolk Instituut
 • Viktor Bott, (1985) Antroposofische geneeskunde (3de deel); Zeist: Vrij Geestesleven.
 • L. Collot d’Herbois, (1982) Licht Kleur en Duisternis, Driebergen: Stichting Magenta
 • T. Foks, (2005) Kinderen geven tekens, Delft: Eburon. Furth,G.M. (1991) Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste; Rotterdam: Lemniscaat
 • M. Hauschka, (1981) Kunstzinnige therapie, Zeist: Uitgeverij Vrij Geestesleven
 • W. Holtzapfel, (1997) Kinderen met een gestoorde inademing of uitademing. In Kinderen met ontwikkelingsproblemen, Zeist: Uitgeverij Vrij Geestesleven
 • H. Koepke, (1998) Kind van Negen; Rotterdam: Hesperia
 • J. E. Lennep, van, (1958) Beleving en verbeelding in het tekenen; Amsterdam: NV.Noord Hollandse Uitgeversmaatschappij
 • B. Lievegoed, (2000) De levensloop van de mens; Rotterdam: Lemniscaat
 • B. Lievegoed, (2003) Ontwikkelingsfasen van het kind; Zeist: Vrij Geestesleven
 • Audrey McAllen, (2004) De extra les; Zeist: Christofoor
 • E. Mees-Christeller, (1997) Genezen met kunst, Zeist: Uitgeverij Vrij Geestesleven
 • E. Mees-Christeller, (1987) Kunstzinnige therapieën, Terschuur: Uitgeverij Zevenster
 • S. Meykens, G. Cluckers, (1996) Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief; Leuven: Uitgeverij Acco
 • M. H. Niemeijer, M. Gastkemper, F. H. M. Kamps, (2000) Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Assen: Uitgeverij Van Gorcum & Comp.B.V.  Steiner,R; (1997)
 • A. Rumke, Verkenningen in de psychiatrie – een holistische benadering
 • A. Rumke, Als een Feniks uit de as – herstellen en voorkomen van burn-out

Kunsttherapie

 • M. Altmaier, Der kunsttherapeutische Prozess
 • M. Avelingh, Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie
 • P. Büchi, ‘Formenzeichnen’ Sinnesentwicklung und Sinnespflege
 • P. Büchi, ‘Formenzeichnen’ Anregungen in Erziehung und zum Therapie
 • L. Collot d’Herbois, Licht, Kleur en Duisternis
 • L. Collot d’Herbois, Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie
 • E. Frieling, ‘Formenzeichnen’ Ein Beitrege zur Anthrosophischen Kunsttherapie
 • E. Golombek, Plastisch-Therapeutisches Gestalten – Anthroposophische Kunsttherapie
 • M. Hauschka, Kunstzinnige therapie
 • M. Le Guerrannic, Formenzeichnen
 • E. Mees-Christeller, Kunstzinnige therapie (uitg. Zevenster)
 • E. Mees-Christeller, Genezen met kunst
 • E. Mees-Christeller, Tekenen als therapie
 • E. Mees-Christeller, Dynamisch tekenen
 • E. Mees-Christeller, I. Denzinger, M. Altmaier, ea , Therapeutisches Zeihnen und Malen – Anthroposophische Kunssttherapie 2
 • P. Petersen, Therapie als kunst – De essentie van genezing
 • R. Steiner, Het wezen van de kleuren
 • R. Steiner, De kleuren – werking en karakter
 • W. Uitgeest, ‘De binnenkant van blauw’ onderzoek naar de dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie
 • L. Van Geffen, Het lijden omarmd – ontmoetingen met verpleeghuisbewoners
 • K. Veenman, Kleurmeditatie
 • A. Verhoog, Fenomenologie en kunstzinnige therapie

Euritmie

Steiner Rudolf:

 • Eurythmie als sichtbare Sprache
 • Eurythmie als sichtbare Gesang
 • Eurythmie die Offenbarung der sprechende Seele
 • Das Tonerlebnis im Menschen
 • Heileurythmie
 • Entstehung und Entwicklung
 • Die Eurythmiefiguren
 • Vorm en beweging

Andere auteurs:

 • D. Armstrong: Augenheileurythmie
 • B. Backhaus u.a.: Heilende Kräfte in der Bewegung
 • W. Barfod:
  • Ich denke die Rede
  • IOA und die eurythmische Medidation
  • Das Geheimnis der Vokalisation und die Eurythmiefiguren
  • Planetengebärden und Menschenwesen
  • Tierkreisgestenund Menschenwesen
 • E. Baumann: Aus der Praxis der Heileurythmie
 • V. Bentinck: Het bijzondere van de Euritmietherapie
 • J. Bort: Heileurythmie mit Seelenplege-Bedürftigen Kindern
 • G. Bräuner-Gülow/H.Gülow: Heileurythmie bei Magersucht
 • T. Brounts/H.Daniel: Zin in bewegen
 • M. Bühler: Kindereurythmie im Vorschulalter
 • A. Charisius: Heileurythmie mit Sauglingen, Kleinkindern, Schulkindern
 • H. Daniel: Uebung macht den Meister
 • M. Debus: Das Wesen der Euryhtmie
 • A. Dubach: Eurythmie Erinnerungen
 • A. Dubach Die Kunst der Eurythmie
 • A. Dubach Die Grundelemente der Euryhtmie
 • H. Erasmy: Die Eurythmie 12 Stimmungen
 • Erziehungskunst: Eurythmie macht Schule
 • H. Falck-Ytter: Eurythmie-Tierkreis-Kalender
 • Festschrift: Weltkonferenz für Heileuryhtmie 2008
 • K. Gleiser: Die Eurythmiemeditation
 • E. Göbel: Eurythmie im ersten Jahrsiebt
 • B. Hachtel: Bibliographie Heileurythmie
 • S. von Heynitz: Wege zur hygienische Eurythmie
 • E. Jenaro: R.Steiners eurythmische Lautlehre
 • M. Kirchner-Bockholt: Grundelemente der Heil-Eurythmie
 • T. Kisseleff: Euryhtmie Erinnerungen aus den Jahren 1912-27
 • E. Klink: Gestalt und Bewegung
 • U. Langerhorst/P.Petersen: Heileurythmie ihre Wirkung…
 • M. Nissen-Schnürer: Der bewegte Weg zur Gesundheit;Heileurythmie
 • E. Oling-Jellinek: Vom Wesen der Farbe in de Eurythmie und Malerei R.Steiners
 • Persephone: Heileurythmie und Hygienische Euryhtmie
 • Persephone: Zur Physiologie der Heileurythmie
 • P. Selg: Von der Eurythmie zur Heileuryhtmie
 • M. Siegloch: Eurythmie eine Einführung
 • U. Steinke: Lesebuch Heileurythmie
 • S. Sutter-Sütterlin:Bibliographie der Heileurythmie 1920-1989
 • R. Thomas: Anantomie für Heileurthmisten
 • L. van der Pals/A. Bäschlin: Ton-Heileurythmie
 • Maartje van de Wees: Wat beweegt jou?
 • A. Vogel: Heileurythmie für Kinder
 • L. Wennerschou: Die Eurythmiefiguren
 • E. Zuccoli: Ton-und Lauteurythmie
 • E. Zuccoli: Aus der Toneurythmie-Arbeit 1922-24