Je kunt je aanmelden als lid wanneer je in bezit bent van een diploma, erkend door de Europese Academie voor Antroposofische kunsttherapieen of door de medische afdeling van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Dornach. De leden onderschrijven de doelstellingen van de vereniging. (die zijn opgenomen in de statuten van de vereniging)

Wat biedt Artésana haar leden aan?

  • Op eigen vraag word je profiel (inclusief website) opgenomen in de lijst van kunstzinnige en euritmietherapeuten op onze site. Potentiële klanten kunnen je via die weg contacteren.
  • Leden van ARTÉSANA kunnen hun activiteiten kenbaar maken via onze site.
  • Je kan toestemming vragen het internationale logo van IFAAET te gebruiken. Dat getuigt van de kwaliteitseisen van het beroep.
  • Je ontvangt informatie van je beroepsvereniging over studiedagen, bijscholingen en belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
  • Je krijgt via de website links tot publicaties.

Studenten van kunstzinnige en euritmietherapie zijn ook van harte welkom!

  • Je mag ons vragen stellen over intervisie, supervisie, stagebegeleiding of enige ander aspect van het inhoudelijke en het uitoefenen van het beroep.
  • Je betaalt een lager lidgeld en krijgt kortingen en toegang tot alle activiteiten en bijscholingen van de vereniging.

 Wat vragen we van jou?

  • Je steunt het streven van haar leden om een brede draagvlak voor kunstzinnige therapieën en euritmietherapie te bevorderen in Vlaanderen en in de samenwerking met Wallonië.
  • Je betaalt 50 euro per jaar (op rekeningnummer: BE28 5230 8027 1720 met vermelding van je naam en ‘LIDGELD’.)

 Ik wil lid worden:

Vragen?

Wil je graag meer informatie of zit je nog met vragen? Contacteer dan onze voorzitter van Artésana, Trees Vandenhoven via 0032 (0)9 231 43 89.