5239

Het scheppend vermogen, hoe miniem ook, is de genezer die in ieder mens aanwezig is. De nadruk ligt niet op het maken van een kunstwerk, maar op de weg die gegaan wordt. Tal van factoren zoals angst, spannig, stress en levenvragen brengen de mens innerlijk uit evenwicht. Psychische problemen even als lichamelijke aandoeningen die daaruit voortvloeien, zijn verschijnselen die om aandacht vragen. Kunstzinnige therapie kan zowel preventief als ondersteunend genezend werken.

De keuze van de kunstvorm, de werkwijze, de thema’s zijn afgestemd op de individuele situatie en interesse. Het werken met kleuren, lijnen en vormen brengt een proces op gang waardoor er een innerlijke beweging ontstaat. Het beweeglijk en vormend proces dat op het papier ontstaat, appelleert aan dezelfde innerlijke kwaliteiten in de mens. Het beeld dat tevoorschijn komt, heeft vaak een diepgaande werking. Het biedt inzicht aan de cliënt en nodigt uit een nieuwe stap te zetten. Gedichten, verhalen, sprookjes en waarnemingen in de natuur ondersteunen dit proces.

Kunstzinnige therapie richt zich op:

  • angststoornissen
  • rouw processen
  • burn-out
  • depressie
  • hooggevoeligheid
  • biografische crisissen

In het kunstzinnig werken worden verschillende kunstvormen toegepast.

  • Schilderen: ‘nat-in-nat met aquarelverf, sluieren.
  • Tekenen: waarnemingstekenen, vormtekenen, arceren, geometrisch tekenen en dynamisch lijntekenen.
  • Boetseren: met klei en eventueel met was.
  • Beeldhouwen: met zeepsteen, serpentijn of albast

Schilderen

Scan 3

Schilderen geeft ons de mogelijkheid om de rijkdom van de kleurenwereld opnieuw te beleven. Het omgaan met kleur voedt de ziel van de mens. Het zorgt voor innerlijke verrijking. Het schilderen met kleuren en het zien ontstaan van nieuwe tinten is vreugdevol en het wekt verwondering op. Tijdens het schilderen zoek je naar evenwicht tussen kleur, vlak en beeld. Je krijgt meer ‘oog’ voor de schoonheid en de harmonie in de omgeving. Het gevoelsleven wordt verzorgd en emoties krijgen vorm, kleur en ruimte om zich uit te drukken.

Tekenen

De lijnen, de vlakken en de vormen staan hierbij centraal. Bij het waarnemingstekenen gaat het om het exact weergeven. Niet de persoonlijke beleving staat centraal, maar de werkelijkheid van de vorm. Verhoudingen, perspectief, licht-duister en de aard van het materiaal vragen de aandacht. Het oordeel wordt teruggehouden en je ontwikkelt een objectief waarnemingsvermogen.

Bij het vormtekenen worden basisvormen vanuit een bewegende stroom zichtbaar gemaakt. De cirkel, de spiraal, de golfbeweging en de lemniscaat zijn belangrijke motieven. Het vormtekenen geeft de mens de mogelijkheid om vanuit de beweging ordening en harmonie te vinden.

Heel apart is de techniek van het arceren. De vormen ontstaan door met potlood naast elkaar liggende streepjes aan te brengen. Ondanks de vrij strenge techniek ontstaan de vormen speels en verrassend vanuit de ontmoeting van licht en duister, of door de verschillende kleurvlakken.

In het geometrisch tekenen verbind je je met de wetmatigheden van de herhaling en de spiegeling uit de meetkunde. Het versterkt de concentratie, brengt rust en ordening, en doet verwondering ontstaan voor de schoonheid van deze geometrische wetmatigheden.

In het dynamisch lijntekenen stap je binnen in het scheppend proces van het ontstaan. In de schepping is een dynamiek van vormende krachten aanwezig. Bij het hanteren van de dynamische lijnentaal, verbind je de vormkrachten van de beweging met die van het zichtbaar wordende beeld. Het potlood verbindt de tekenaar met dit actieve proces van beweging naar vorm.

Boetseren

DSC02476 (1)

In het boetseren verbind je je met de materie, die je knedend doorwarmt en tastend omvormt. Dit spel van scheppen en herscheppen ontwikkelt het gevoel voor harmonie in de drie dimensies. Het boetseren stimuleert niet alleen de creativiteit, maar ook de warmte en de energiestromen in het menselijke lichaam. Het boetseren is minder vluchtig en bewegelijk dan het schilderen. Het biedt de mens meer houvast en verbindt hem met het aarde element.

Beeldhouwen

Met beeldhouwen gaat men een proces aan van contact maken en in gesprek gaan met zachte zeepsteen, serpentijn of albast. Het is een wisselwerking tussen wat de steen je laat zien en wat je zelf wilt. Tijdens het bewerken met schuurpapier, raspen of beitels  gaat men het overtollige weghalen en tot een essentie komen. Steen is heel tastbaar, eerlijk en objectief. Men moet  werken met wat er is en ook niet is. Een steen is liefdevol en duidelijk. Deze proces werkt heel incarnerend.

DSC02100

Vind hier jouw therapeut