IMG_1552

Ik ben Rieke Cooiman, 44 jaar en moeder van drie kinderen.

In mijn leven word ik gedreven door een grote liefde voor muziek. Ik acht haar in staat zelfs de meest hulpeloze en krachteloze mens te bereiken en te sterken iets dat ik in mijn werk met dementerende bejaarden, in palliatieve zorg en met zwaar gehandicapten kinderen, iedere keer weer zie. Maar ook mensen die in mijn praktijk komen met emotionele problemen of zingevingsvragen vinden in de muziek een mogelijkheid om dingen te doorwerken en dichter bij zichzelf te komen.

In mijn persoonlijk leven ben ik door vele hoogte en dieptepunten heengegaan. Mijn waarnemingsvermogen en grote gevoeligheid hebben ervoor gezorgd dat ik steeds sterk aanvoelde wat er in anderen omging. Langzaamaan ben ik gaan beseffen dat, mits ik in mijn eigen kracht ga staan, dit een belangrijke wegwijzer kan zijn. Concreet in mijn werk betekent dit dat ik altijd uitga van de individuele vraag en probeer de ander de ruimte te geven zich te tonen en een stuk samen op weg te gaan. Naast de muziek vind ik hierbij in de antroposofie een belangrijke inspiratiebron.

 

Bei denen, die nicht lieben,  vertreibt Musik allen Hass.
Dem Ruhelosen gibt sie Frieden, und die weinenden tröstet sie…
Die, die nicht mehr weiter wissen, finden neue Wege, und denen, die alles ablehnen, erwächst neue sicherheit und Hoffnung.

Bij diegenen die niet liefhebben, verdrijft muziek alle haat.
De rusteloze geeft ze vrede en degene die huilt troost ze.
Die, die niet meer verder weten, vinden nieuwe wegen en bij degene
die alles afwijzen groeit nieuwe zekerheid en hoop.  

Pablo Casals

 

adres: Daniël Herreynslaan 131,
2610 Wilrijk – Antwerpen

T: 03 235 5969
GSM: 0489 29 62 78
M: riekecooiman@telenet.be