DSC_0015 (1).jpg

Laurierstraat 34,  Zwijnaarde
9052 Gent

T: 09 231 43 89  GSM: 0493 68 96 15
M: vandenhoven.trees@gmail.com

In mijn beroepsloopbaan hebben lange tijd twee uiteenlopende sporen een belangrijke rol gespeeld. De opleiding in de fysica leidde me binnen in de wereld van de wetenschap en het mathematische heldere denken. Naast deze eerder wetenschappelijke activiteit had ik nood wegen te kunnen bewandelen waarin de mens meer centraal stond. Ik zocht een richting waarin ik ondersteunend, begeleidend werkzaam kon zijn met mensen.

Een voordracht van Dr Leendert Mees bracht me in contact met de kunstzinnige therapie. Deze lezing handelde over ‘kanker’ en hoe daar de kunstzinnige therapie begeleidend werkzaam bij kan zijn. In 1984 startte ik met de antroposofische opleiding in de Academie voor Kunstzinnige Therapie ‘De Wervel’ in Driebergen, Nederland.

Na een vier-en-half-jarige opleiding van twee dagen per week behaalde ik het diploma van kunstzinnig therapeut, (erkend door de Medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Dornach, Zwitserland). Mijn eindwerk handelde dan ook over de Kerstroos – Helleborus Niger -, een geneeskrachtige plant die aangewend wordt in de behandeling van kanker.

Het mathematische spoor volgend was ik werkzaam als leerkracht wiskunde aan de Rudolf Steinerschool in Gent. Ook in dit beroep kan men het menselijke aspect centraal stellen en leerlingen warm ondersteunend begeleiden. Daarnaast werkte ik als kunstzinnig therapeut waarbij aanvankelijk nog veel aandacht werd besteed aan studie en bijscholing.

In 2014 heb ik de klas deur achter mij gesloten en van dan af is mijn aandacht volledig naar de kunstzinnige begeleiding en therapie gegaan. Ik mocht ervaren hoe kunstzinnige activiteiten mensen hoop schenken en voor hen nieuwe wegen openen. Het tastend verkennen van deze creatieve mogelijkheden wekt verwondering op. Elke hindernis, een grote of kleine crisis, zijn mogelijkheden voor groei en innerlijk ontwikkeling. Het is verrassend en verheugend te zien hoe mensen zich openen en tevens een toekomstperspectief zien opdoemen.

Individuele kunstzinnige begeleiding:
Deze kan ondersteuning geven bij biografische crisissen, bij burn-out, depressie en angsten. Ook kan hulp geboden worden bij herstelprocessen zoals bijvoorbeeld kanker en reuma. Samen trachten we nieuwe wegen te verkennen passend bij de eigen vragen en situatie.

Kunstzinnige activiteiten in kleine groepen:
Bij deze activiteiten komen thema’s zoals de seizoenen, sprookjes, gedichten, biografische thema’s aan de orde. In kleur en vorm verbinden de deelnemers zich met deze thema’s en ervaren de grote rijkdom die zij ons schenken.